Въглеродна такса и дивидент

Бързо, справедливо и ефективно решение за изменението на климата

Учените и икономистите са единодушни: въвеждането на нарастваща цена на замърсяването и връщането на домакинствата – работи.

Постоянно нарастващата цена на изкопаемите горива ще намали замърсяването. Тя кара компаниите и потребителите да избират по-чисти и по-евтини варианти. Всички събрани пари се връщат справедливо всеки месец на гражданите като дивидент. Повечето семейства с ниски и средни доходи ще бъдат по-добре. Корекцията на границите защитава нашата икономика и води до глобално приемане. Други ползи включват: по-чист въздух; повече работни места и намаляване на държавните разходи поради хармонизиране на политиката.

Въглеродна такса

Тази политика поставя такса върху изкопаемите горива като въглища, нефт и газ. Тя започва ниско и непрекъснато расте с течение на времето. Това ще доведе до намаляване на въглеродното замърсяване, защото компаниите, промишлеността, публичният сектор и потребителите ще се насочат към по-чисти и по-евтини възможности.

Въглероден дивидент

Парите, събрани от таксата за въглеродни емисии, се връщат всеки месец на гражданите, за да харчат колкото им е удобно. Административните разходи по програмата се плащат от събраните такси. Правителствата не държат никакви пари от въглеродната такса.

Гранична настройка на въглерода

Коригирането на въглеродните граници защитава производителите и работните места в ЕС от нелоялна международна конкуренция, която няма цена на въглерода. Вносните стоки ще плащат въглеродна корекция на границата, а изнесените стоки от ЕС ще получат възстановяване по тази политика.