Hiilimaksu ja osinko

Nopea, reilu ja tehokas ratkaisu ilmastonmuutokseen.

Allekirjoita kansalaisaloite

Tutkijat ja talousasiantuntijat ovat yhtä mieltä: vuosittain kasvavan hinnan asettaminen päästöille ja tuoton palauttaminen kotitalouksille on toimiva ratkaisu taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Fossiilisten polttoaineiden hintojen tasainen korottaminen vähentää päästöjä, sillä se kannustaa yrityksiä ja kuluttajia valitsemaan puhtaampia ja edullisempia vaihtoehtoja. Kaikki hintojen korotuksesta saadut varat jaetaan kuukausittain tasan kaikkien kansalaisten kesken hiiliosinkoina. Tämä lisää useimpien pieni- ja keskituloisten perheiden hyvinvointia. Hiilitullit suojaavat EU:n taloutta ja tuvat vastaavien järjestelyjen käyttöönottoa eri puolilla maailmaa. Muita etuja ovat muun muassa puhtaampi ilma, työpaikkojen määrän kasvu ja julkisten menojen supistuminen entistä yhdenmukaisemman politiikan seurauksena.

Hiilimaksu

Tämä menettelytapa laittaa maksun fossiilisille polttoaineille, kuten hiilelle, öljylle ja kaasulle. Hinnoittelu alkaa matalana ja kohoaa tasaisesti ajan kuluessa. Nouseva hinnoittelu ajaa hiilidioksidipäästöt alas, koska yritykset, teollisuus, julkinen sektori ja kuluttajat siirtyvät kohti puhtaampia ja edullisempia vaihtoehtoja.

Hiiliosinko

Hiilimaksuina kerätty raha palautetaan joka kuukausi kansalaisille käytettäväksi siten kuin he parhaaksi näkevät. Ohjelman hallinnolliset kulut maksetaan myös näistä kerätyistä hiilimaksuista, eivätkä mitkään hiilimaksuina saaduista rahoista päädy valtiolle.

Hiilitulli

Hiilitulli eli BCA-maksu (border carbon adjustments) suojaa EU:n tuottajia ja työpaikkoja epäreilulta kansainväliseltä kilpailulta suhteessa EU:n ulkopuolisiin maihin, joissa ei ole käytössä päästöjen vähentämiseen pyrkivää hiilen hinnoittelua. EU:n alueelle tuoduista tavaroista maksetaan rajalla hiilitullimaksu, ja EU:n ulkopuolelle viedyistä tuotteista saadaan palautusta.