Hiilitulli

Hiilitullimaksu on suunniteltu ratkaisemaan kaksi keskeistä haastetta: EU:n teollisuuden suojaaminen epäreilulta kilpailulta ja tehokkaan hiilen hinnoittelun edistäminen muualla maailmassa.

Kun kauppaa käydään sellaisten markkina-alueiden kanssa, joilla hiilidioksidipäästöillä on alhaisempi hinta tai ei lainkaan hiilidioksidihintaa, maahantuoduista tuotteista maksetaan päästömaksu, joka perustuu niiden aiheuttamaan hiilijalanjälkeen. Vastaavasti EU:sta vietävistä tuotteista yritykset saavat palautuksen maksamistaan maksuista. Tämä luo oikeudenmukaiset kansainväliset markkinat ja estää “hiilivuodon”, jolla tarkoitetaan teollisuuden siirtymistä löyhemmin säädeltyihin maihin. EU-alueen yrityksillä on siten tasapuoliset kilpailuolosuhteet EU:n ulkopuolisten kilpailijoidensa kanssa.

Täytäntöönpanokustannuksia voidaan rajoittaa rajaamalla hiilitullimaksun soveltamisala tuotteisiin, jotka luokitellaan energiaintensiivisiksi ja kilpailulle alttiiksi (näitä ovat esim. teräs, betoni, paperi, keramiikka ja kemikaalit, kuten lannoitteet). Tämä vähentää valvottavien tuotteiden määrää.

Hiilitulli on sopusoinnussa GATT:in artiklojen II.2 ja III.2 alaisten WTO: n sääntöjen kanssa (The German Marshall Fund of the United States, 2013). Tämä periaate on todettu myös GATT:in artiklan XX kappaleissa (b) ja (g), kuten ilmenee otsonikerroksen heikkenemiseen liittyvästä Montrealin pöytäkirjasta. Tämä oikeuskäytäntö on vahvistanut, että WTO: n säännöt eivät mene ympäristön edelle. Jotta saavutetaan  selkeä  pätevyys, suositellaan tullien käyttöönottoa yhtäaikaisesti useilla talousalueille..

BCA luo taloudellista vaikutusvaltaa, joka edistää vastaavien hiilen hinnoittelumallien laajempaa käyttöönottoa. Kaupankäyntikumppanit saavat kannustimen ottaa käyttöön vastaavat hiilidioksidihinnat, jotta hiilimaksujen tulot säilyvät heidän omassa taloudessaan.