Hiiliosinko

Hiiliosinko on suunniteltu pitämään talous tasapainossa, suojelemaan haavoittuvaisia sekä varmistamaan kansan pitkän aikavälin tuki ilmastonmuutoksen vastaisille toimille. Kun saastuttamisen hinta kasvaa hiilimaksun myötä, kerätyn rahan kierrättäminen suoraan kansalaisille varmistaa, että kansalla on edelleen varaa hankkia olemassaolevia tuotteita ja palveluita.

Hiilimaksun tulot voidaan jakaa yhtäsuuriin osiin, jakaen 1 osuus jokaiselle aikuiselle ja 0,5 osuutta per lapsi, maksimissaan kahdelle lapselle kotitaloutta kohden. Tämä osinko palautetaan kotitalouksille kuukausittaisen maksun muodossa, jolloin suurin osa perheistä hyötyy. Energian hinnan kasvattaminen hiilen hinnoittelulla on regressiivistä, aiheuttaen suurinta kärsimystä juuri yhteiskunnan haavoittuvimmissa yksilöissä. Rahan kierrättäminen tasapuolisella ja reilulla tavalla kaikille kansalaisille suojelee köyhiä ja keskiluokkaisia perheitä ja takaa, että myös eläkeläiset ja työttömät hyötyvät. Yleisesti ottaen suurimpia häviäjiä olisivat ne varakkaat ihmiset, jotka jatkavat suuren hiilijalanjäljen elämäntyyliä. Tämä hahmottuu oheisessa kuvassa, joka vertailee erilaisten tulonsiirtomekanismien (kiinteä summa, pääomaveron palautus, palkkaveron palautus) vaikutusta käytettävissä oleviin tuloihin eri tuloviidenneksissä.

Vuonna 2008 Brittiläinen Kolumbia Kanadassa sitoutui hiiliveroon tulojen kierrätyksellä. Vaikka veron käyttöönotto oli aluksi poliittisesti haastavaa, lopulta kansan tuki verolla nousi noin 65 %:iin.(OECD, 2013) Tärkeinä tekijöinä kansan tuen saamiselle pidettiin julkista viestintää veron tarkoituksesta sekä sitoutumista palauttaa 100 % tuloista kansalle.