Táille Charbóin agus Díbhinn

Réiteach ar an athrú aeráide atá tapa, cothrom agus éifeachtach

sínigh

Aontaíonn eolaithe agus eacnamaithe: Oibríonn an praghas méadaithe ar thruailliú agus na tuairisceáin a thabhairt do theaghlaigh.

Laghdóidh truailliú truailliú praghas atá ag méadú go seasta ar bhreoslaí iontaise. Tá sé mar thoradh ar chuideachtaí agus ar thomhaltóirí roghanna níos glaine, níos saoire a roghnú. Cuirtear an t-airgead go léir a bhailítear ar ais go cothrom gach mí do shaoránaigh mar dhíbhinn. Beidh an chuid is mó de theaghlaigh ísealioncaim agus meánioncaim níos fearr as. Cosnaíonn coigeartú teorann ár ngeilleagar agus spreagann sé uchtú domhanda. I measc na sochar eile tá: aer níos glaine; níos mó post agus laghdú ar chaiteachas rialtais mar gheall ar ailíniú beartais.

Táille Carbóin

Cuireann an beartas seo táille ar bhreoslaí iontaise cosúil le gual, ola, agus gás. Tosaíonn sé íseal, agus fásann sé go seasta le himeacht ama. Laghdóidh sé seo truailliú carbóin mar go dtiocfaidh cuideachtaí, tionscail, an earnáil phoiblí agus tomhaltóirí i dtreo roghanna níos glaine, níos saoire.

Díbhinn Charbóin

Cuirtear an t-airgead a bhailítear ón táille charbóin ar ais gach mí le saoránaigh le caitheamh mar is cuí leo. Íoctar costais riaracháin an chláir ó na táillí a bhailítear. Ní choinníonn rialtais aon chuid den airgead ón táille charbóin.

Coigeartú Carbóin Teorann

Cosnaíonn Coigeartuithe Carbóin Teorann monaróirí AE agus poist ó iomaíocht idirnáisiúnta éagórach nach bhfuil praghas carbóin acu. Íocfaidh earraí allmhairithe coigeartú carbóin teorann, agus gheobhaidh earraí a onnmhairítear ón AE aisíocaíocht faoin mbeartas seo.