Tariffa u Dividend tal-Karbonju

Is-soluzzjoni mgħaġġla, ġusta u effettiva għat-tibdil fil-klima.

sinjal

Xjenzati u ekonomisti jaqblu: Aktar u aktar intaxxar fuq it-tniġġis u l-għoti lura lill-unitajiet domestiċi – dawn jaħdmu.

Prezz li qed jiżdied b’mod kostanti fuq il-fuels fossili se jnaqqas it-tniġġis. Din twassal lill-kumpaniji u lill-konsumaturi biex jagħmlu għażliet aktar nodfa u irħas. Kull munita li tinġabar tintradd b’mod ġust kull xahar liċ-ċittadini bħala dividend. Ħafna familji bi dħul baxx u medju se jkunu aħjar. Aġġustament fil-fruntieri jipproteġi l-ekonomija tagħna u jħeġġeġ l-adozzjoni globali. Benefiċċji oħrjan jinkludu: arja aktar nadifa; aktar impjiegi u tnaqqis fl-infiq tal-gvern minħabba l-allinjament tal-politika.

Tariffa tal-Karbonju

Din il-politika tpoġġi ħlas fuq il-fjuwils fossili bħall-faħam, iż-żejt u l-gass. Dan jibda baxx, u jikber biż-żmien. Dan inaqqas it-tniġġis tal-karbonju minħabba li l-kumpaniji, l-industriji, is-settur pubbliku u l-konsumaturi se jimxu lejn għażliet iktar nodfa u orħos.

Dividend tal-Karbonju

Il-flus miġbura mill-miżata tal-karbonju jiġu rritornati kull xahar liċ-ċittadini biex jonfqu kif jidhrilhom xieraq. L-ispejjeż amministrattivi tal-programm jitħallsu mill-miżati miġbura. Il-gvernijiet ma jżommu l-ebda flus mill-miżata tal-karbonju.

Aġġustament tal-Karbonju fil-Fruntiera

Aġġustamenti tal-Karbonju fil-Fruntieri jipproteġu l-manifatturi u l-impjiegi tal-UE minn kompetizzjoni internazzjonali inġusta li m’għandhiex prezz tal-karbonju. Merkanzija importata tħallas aġġustament tal-karbonju fuq il-fruntiera, u oġġetti esportati mill-UE jirċievu rifużjoni taħt din il-politika.