Koolstofheffing en dividenduitkering

De snelle, eerlijke en effectieve oplossing voor klimaatverandering.

Teken

Wetenschappers en economen zijn het eens: Vervuiling steeds duurder maken en de opbrengst uitkeren aan huishoudens – dat werkt.

Een gestaag stijgende prijs voor fossiele brandstoffen zal de vervuiling verminderen. Het brengt bedrijven en consumenten ertoe om te kiezen voor schonere en goedkopere opties. Het ingezamelde geld wordt elke maand eerlijk teruggegeven aan de burgers als dividenduitkering. De meeste gezinnen met een laag en gemiddeld inkomen zullen beter af zijn. Grenscompensatie beschermt onze economie en stimuleert de wereldwijde invoering. Andere voordelen zijn: schonere lucht, meer banen en minder overheidsuitgaven.

 

Teken en stop klimaatverandering

Teken en ontvang koolstofdividend

Teken en bescherm onze economie

Koolstofbijdrage

Er wordt een heffing ingevoerd op fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas. De heffing begint laag en stijgt geleidelijk. Dit zal de CO2-uitstoot terugdringen omdat bedrijven, industrieën, de publieke sector en consumenten zullen overstappen op schonere, goedkopere opties.

Koolstof dividenduitkering

Het geld dat via de koolstofheffing wordt ingezameld, wordt maandelijks aan de burgers teruggegeven om vrij te besteden. De administratieve kosten van het programma worden betaald uit de inkomsten. Overheden houden niets van het ingezamelde geld.

Grenscompensatie

De grenscompensatieregeling beschermt fabrikanten en banen in de EU tegen oneerlijke internationale concurrentie vanuit landen zonder koolstofprijs. Ingevoerde goederen zullen een importheffing aan de grens betalen en uit de EU uitgevoerde goederen zullen in het kader van dit beleid een exportbonus ontvangen.