De dividenduitkering

De dividenduitkering is bedoeld om de economie in evenwicht te houden, de kwetsbare groepen te beschermen en de publieke steun op lange termijn veilig te stellen die nodig is om de klimaatverandering aan te pakken. Met de kosten van de vervuiling stijgt ook de vergoeding. Door al het geld rechtstreeks aan de burgers terug te geven, blijven de bestaande producten en diensten binnen de economie betaalbaar. 

De opbrengst van de vergoeding kan worden opgesplitst in gelijke aandelen, op basis van 1 aandeel per volwassene en 0,5 aandeel per kind voor maximaal 2 kinderen per huishouden. Dit dividend wordt teruggegeven aan de huishoudens in de vorm van een maandelijkse uitkering waardoor de meeste gezinnen beter af zijn. Het verhogen van de energiekosten door middel van koolstofheffing op zich heeft de neiging om regressief te zijn, waardoor de meest kwetsbaren in de samenleving het hardst worden getroffen. Door het geld op een gelijke en eerlijke manier te hergebruiken voor alle burgers worden armere en middenklasse gezinnen beschermd en worden ook gepensioneerden en werklozen bereikt. Over het algemeen zijn rijkere mensen met een aanhoudend grotere koolstofvoetafdruk minder goed af. De grafiek is nuttig om de impact op kwintielen te visualiseren aan de hand van het inkomen, door verschillende vormen van inkomstenrecycling te vergelijken.

In 2008 heeft British Columbia in Canada een belastingneutrale koolstofheffing ingevoerd. Hoewel aanvankelijk een moeilijk te verkopen beleidsaanpak, groeide de publieke steun voor de heffing uiteindelijk tot circa 65%. (OESO, 2013) Communicatie over het doel van de belasting en de toezegging om 100% van de inkomsten terug te geven aan het bevolking werden als belangrijke factoren voor publieke steun beschouwd.