De koolstofheffing

De koolstofheffing is gebaseerd op het economische principe dat als je minder van iets wilt, je de prijs verhoogt.

Een geleidelijk stijgende prijs op alle CO2-vervuiling legt een gelijke economische druk op elke ton. Als marktgericht mechanisme stimuleert dit de economie om eerst de meest kosteneffectieve tonnen te verwijderen. Naarmate de prijs stijgt, gaat dit proces door totdat alle mogelijke CO2-uitstoot is verwijderd.

De heffing begint laag om een schok voor de economie te voorkomen en stijgt op een stabiele en voorspelbare manier. Dit stelt het bedrijfsleven en de industrie in staat om weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot energie, zoals energie-efficiëntie, langetermijninvesteringen en innovatie. De economie krijgt een eerste stimulans en een duidelijk prijssignaal voor de toekomst. Alle actoren in de economie (industrie, bedrijfsleven, publieke sector, gezinnen en individuen) worden aangezet om schonere oplossingen te kiezen op basis van financiële voordelen.

De meest kostenefficiënte plaats om de vergoeding in rekening te brengen is upstream zodra de fossiele brandstof in de economie terechtkomt, op het punt van winning of in de haven van binnenkomst. Op die manier heb je relatief weinig controlepunten en hulpmiddelen nodig om de heffing te innen. De effecten van de hogere kosten zullen zich via de economie verspreiden en van invloed zijn op alle activiteiten die direct of indirect afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Economic instruments like carbon taxes are attractive because of their simplicity and broad scope covering all technologies and fuels and thus evoking the cost-minimizing combination of changes to inputs in production and technologies to changing behaviour as manifested in consumption choices and lifestyles. This is the reason they have the potential to be more efficient than directly regulating technology, products, or behaviour.  To minimize administrative costs, a carbon tax can be levied ‘upstream’ (at the points of production or entry into the country). Finally,(…), a tax can piggyback off existing revenue collection systems​. (IPCC, 2015)