Dywidenda

Dywidenda została zaprojektowana tak, by zapewnić stabilność ekonomii, chronić wrażliwych i zabezpieczyć długotrwałe  wsparcie potrzebne do utrzymania zmiany klimatu pod kontrolą. Mieszkańców Unii Europejskiej nadal będzie stać na kupowane dziś towary i usługi wraz ze wzrostem opłat za zanieczyszczanie i zwrotem zebranych środków obywatelom.

Dochód z opłat węglowych może być podzielony na równe części – po 1 udziale na dorosłego i 0,5 udziału na dziecko, aż do 2 dzieci na gospodarstwo domowe. Dywidenda jest zwracana rodzinom w postaci comiesięcznego przelewu, który sprawi, że większość obywateli wyjdzie na plus. Rosnące ceny energii wraz ze wzrostem opłat węglowych same w sobie spowalniają gospodarkę i najmocniej dotykają mniej zamożnych. Dlatego niezbędnym elementem rozwiązania są dywidendy, które w równy i sprawiedliwy sposób wprowadzają zgromadzone pieniądze z powrotem do obiegu, chronią osoby o niskich i średnich dochodach oraz uwzględniają emerytów i bezrobotnych. W uogólnieniu ludzie zamożni, którzy zachowają swój ponadprzeciętny odcisk węglowy stracą więcej niż dostaną w formie dywidendy. Rysunek po lewej wizualizuje wpływ różnych rozwiązań na poszczególne grupy społeczne.

W 2008 roku Kolumbia Brytyjska w Kanadzie wprowadziła opłatę węglową, z której zyski były zwracane mieszkańcom. Początkowo ciężko było zyskać poparcie opinii publicznej, ale ostatecznie około 65% obywateli poparło to rozwiązanie.(OECD, 2013) Otwarte dyskusje o celu opłaty i zobowiązaniu całkowitego zwrotu zysków zostały uznane jako istotne czynniki dla wzrostu poparcia.