Kolavgift och utdelning

En snabb, rättvis och effektiv lösning på klimatförändringen

Skriv på

Forskare och ekonomer är överens: att låta förorenarna betala mer och ge vinsterna till hushållen fungerar.

Ett stadigt ökande pris på fossila bränslen kommer att minska föroreningarna. Det får företag och konsumenter att välja renare och billigare alternativ. De insamlade pengarna fördelas rättvist varje månad till invånarna i form av utdelning. De flesta låg- och medelinkomstfamiljer kommer att få det bättre. En koldioxidjustering vid gränserna skyddar vår ekonomi och driver på antagandet av en global mekanism. Andra fördelar är renare luft, fler jobb och minskade offentliga utgifter till följd av anpassning av politiken.

Kolavgift

Denna policy innebär en avgift på fossila bränslen som kol, olja och gas. Det börjar lågt och växer stadigt över tiden. Detta kommer att minska koldioxidutsläppen eftersom företag, industrier, den offentliga sektorn och konsumenterna kommer att flytta mot renare och billigare alternativ.

Koldioxidutdelning

Pengarna som samlas in från kolavgiften returneras varje månad till medborgarna att spendera som de passar. Program administrativa kostnader betalas från de samlade avgifterna. Regeringar behåller inte någon av pengarna från kolavgiften.

Gränsvärdejustering

Border Carbon Adjustments skyddar EU-tillverkare och arbetstillfällen från otillbörlig internationell konkurrens som saknar kolpris. Importerade varor betalar en gränsjustering och varor som exporteras från EU kommer att få bidrag enligt denna policy.