Kolavgift och utdelning

En snabb, rättvis och effektiv lösning på klimatförändringen

Skriv under

Forskare och ekonomer är överens: det effektivaste sättet att få slut på utsläppen är att låta förorenarna betala mer och dela ut vinsterna till hushållen.

Ett stadigt ökande pris på fossila bränslen kommer att minska föroreningarna. Det får företag och konsumenter att välja renare och billigare alternativ. Varje månad betalas alla de insamlade pengarna ut till medborgarna, alla får lika mycket var – en sorts bidrag som gör att var och en klarar sin omställning. De flesta låg- och medelinkomstfamiljer kommer att få det bättre. En koldioxidjustering vid gränsen skyddar vår ekonomi och skapar en global spridning via en dominoeffekt. Andra fördelar är renare luft, fler jobb och minskade kostnader för staten.

Kolavgift

Denna policy innebär en avgift på fossila bränslen som kol, olja och gas. Avgiften börjar lågt men växer kraftigt och stadigt, år efter år. Avgiften sänker koldioxidutsläppen eftersom företag, industrier, den offentliga sektorn och konsumenter kommer att välja renare och billigare alternativ.

Utdelning

Pengarna som samlas in från kolavgiften returneras varje månad till medborgarna som får använda det till vad de vill, och ser till att även de mest utsatta kan sköta sin hållbara omställning. Administrativa kostnader betalas från de samlade avgifterna. Regeringar behåller inte någon del av pengarna från kolavgiften.

Gränsjustering

Gränsjusteringar skyddar företag och arbeten från orättvis konkurrens från regioner där utsläpp är gratis. Deras varor möts med en avgift vid gränsen, medan EU-företag som exporterar får avgiftspengarna tillbaka. Det blir lika villkor för alla företag: inom EU betalar de samma avgift, utanför EU betalar de inte avgift.