Carbon Fee og Dividend

 

Den hurtige, effektive og retfærdige løsning på klimaudfordringen.

Støt her

Forskere og økonomer er enige: Det virker at lægge en stigende afgift på forurening og sende pengene tilbage til borgerne.

En støt stigende pris på fossile brændsler reducerer forureningen. Prisstigningen fører til, at virksomheder og forbrugere vælger renere og billigere muligheder. Alle de indsamlede penge returneres hver måned til borgerne i lige dele via en grøn check.
De fleste lav- og mellemindkomstfamilier får forhøjet deres indtægt – dem, som forurener mest, betaler mest.
Importvarer, som ikke er pålagt CO2 afgifter, får denne pålagt ved grænsen. Det beskytter vores økonomi og fremmer global udbredelse af CO2 skatten.
Andre fordele er: Renere luft; flere jobs og reducerede offentlige udgifter på grund af et enklere skattesystem.

Klimabidrag

Al fossil energi som kul, olie og gas pålægges en pris – klimabidraget. Den er lille i starten, men stiger støt over tid. Den vil nedbringe CO2 forurening, i og med at virksomheder, industrien, den offentlige sektor samt forbrugere vil bevæge sig henimod renere og billigere alternativer.

Bonus

Det beløb, som indsamles via klimabidraget, returneres hver måned til borgerne i lige store portioner til forbrug efter eget forgodtbefindende – det er klimabonussen. Derudover dækkes kun administrative omkostninger fra klimabidraget, og regeringen må ikke bruge det til andre formål.

Klima-told

Klima-told beskytter producenter og arbejdstagere i EU fra urimelig international konkurrence fra lande, hvor der er ikke betales en pris på CO2 udledning. Det betyder at, importerede varer får pålagt en klima-told og varer, der eksporteres fra EU vil modtage en klima-grænse godtgørelse.