Opłata i dywidenda węglowa

Szybkie, sprawiedliwe i skuteczne rozwiązanie problemu zmiany klimatu.

Poprzyj

Naukowcy i ekonomiści są zgodni: Nakładanie coraz wyższych opłat na zanieczyszczenia i zwrot zgromadzonych środków gospodarstwom domowym – to działa.

Stale rosnące ceny paliw kopalnych zmniejszą zanieczyszczenie środowiska. Zachęcają przedsiębiorstwa i konsumentów do czystszych i tańszych alternatyw. Całość zebranych środków jest co miesiąc sprawiedliwie zwracana obywatelom w formie dywidendy. Większość rodzin o niskich i średnich dochodach będzie w lepszej sytuacji. Wyrównania przygraniczne chronią naszą gospodarkę i stymulują globalne działania. Inne korzyści obejmują: czystsze powietrze, więcej miejsc pracy i zmniejszenie wydatków rządowych dzięki ujednoliconej polityce klimatycznej.

Opłata węglowa

Paliwa kopalne: węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny zostają objęte opłatą, która początkowo jest niska i stale rośnie w czasie. Ta ciągła zmiana stymuluje redukcję emisji gazów cieplarnianych, ponieważ przedsiębiorstwa, przemysł, sektor publiczny i konsumenci zaczną wybierać tańsze alternatywy.

Dywidenda węglowa
Całość środków z pobranych opłat węglowych jest zwracana każdego miesiąca obywatelom, by mogli zagospodarować otrzymane pieniądze wedle własnego uznania. Koszty administracyjne są pokryte ze zgromadzonych opłat. Rząd nie zatrzymuje żadnej części pieniędzy z opłat węglowych.

Wyrównania przygraniczne
Wyrównania Przygraniczne chronią producentów i stanowiska pracy Unii Europejskiej przed nieuczciwą konkurencją z krajów, które nie posiadają opłat węglowych. Importowanie towarów wiąże się z wyrównującą opłatą węglową, a eksport towarów z UE spowoduje zwrot pobranych opłat.