Opłata węglowa

Opłata węglowa opiera się na mechanizmie ekonomii ograniczającym popularność towarów, których cena wzrasta.

Ustanowienie stabilnie rosnącej ceny na wszystkie zanieczyszczenia CO2 wywiera ekonomiczny nacisk na każdą tonę gazów cieplarnianych. Wolnorynkowy mechanizm zachęca usunięcie w pierwszej kolejności tych źródeł emisji, które dadzą największą korzyść dla środowiska za każdą wydaną złotówkę. Wraz z rosnącą ceną kolejne źródła są wypierane przez przyjazne środowisku alternatywy, aż do ostatniej tony.

Opłata początkowo jest niska i rośnie w przewidywalny sposób, by uniknąć szoku dla ekonomii. Pozwala to przedsiębiorstwom i branżom dokonać świadomych decyzji odnośnie gospodarowania energią, efektywności, długoterminowych inwestycji i kreatywnych rozwiązań. Rynek zostaje lekko skierowany w stronę odnawialnych źródeł energii i ma wyraźny sygnał na przyszłość. Wszystkie sektory (przemysł, przedsiębiorstwa, sektor publiczny, rodziny i obywatele) są finansowo zachęcane, by wdrożyć nowe rozwiązania.

Najbardziej efektywne ze względu na koszt jest pobieranie opłat u źródła, jak tylko paliwa kopalne wchodzą na rynek – w momencie wydobycia lub importu, z uwagi na względnie małą ilość miejsc, które trzeba monitorować i pobierać opłaty węglowe. Rosnąca cena u źródła w efekcie wpływa na całą ekonomię i aktywności opierające się pośrednio lub bezpośrednio o paliwa kopalne.

Instrumenty ekonomiczne, takie jak podatki od emisji dwutlenku węgla, są atrakcyjne ze względu na ich prostotę i szeroki zakres obejmujący wszystkie technologie i paliwa. Dzięki temu generują minimalne koszty wprowadzenia zmian w produkcji i technologiach, co przejawia się w wyborach konsumpcyjnych i stylu życia. To jest powód, dla którego mają potencjał, aby być bardziej wydajne niż bezpośrednie regulowanie technologii, produktów lub zachowań. Aby zminimalizować koszty administracyjne, podatek od emisji dwutlenku węgla może być pobierany u źródła (w punktach produkcji lub wjazdu do kraju). Wreszcie (…) podatek może zastąpić istniejące systemy pobierania opłat.(IPCC, 2015)